Informacije o vodosnabdijevanju

Dana, 19. jula 2017. godine, zbog sanacije kvarova i priključenja novih korisnika na vodovodnu mrežu, vode neće biti u mjestima: Bijeljina u ulicama: Filipa Visnjića, Mihajla Pupina, Slobodana Jovanovića i Vladimira Gaćinovića, Janja u ulici Salke Bajrića, Patkovača, Kojčinovac i Glogovac, u periodu od 09:00 do 14:00 časova.

Stanje potrošnje

Obrasci za dostavu računa putem elektronske pošte

Korisnik komunalnih usluga ili drugo ovlašteno lice može predati zahtjev za dostavu računa putem elektronske pošte ukoliko registrovani korisnik ima zaključen ugovor sa davaocem komunalnih usluga.

Korisnik koji nema zaključen ugovor o pružanju komunalnih usluga potrebno je da uz zahtjev dostavi i dokaz o vlasništvu (zk izvadak ne stariji od 2 godine) radi upisa u Javni registar korisnika komunalnih usluga.

Zahtjev dostaviti lično u A.D. „Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina, ulica Hajduk Stanka broj 20, Odjeljenje za javni registar.

Ukoliko budete imali bilo kakvih nedoumica ili dodatnih pitanja, budite slobodni da nas kontaktirate na broj telefona 055/226-460 lokal 65. 

PDF  Obrazac za dostavu elektronskog računa putem elektronske pošte- Fizička lica

PDF  Obrazac za dostavu elektronskog računa putem elektronske pošte- Pravna lica

Stigla pitka voda u Modran

Mještanima Modrana od danas je dostupna pitka voda, čime će biti riješen problem mještana ovog sela, koji su se vodom snabdijevali iz bunara. Izradnjom transportnog voda od Novog naselja Janja do Modrana u dužini od 3.300 metara, stvoreni su uslovi za dalji razvoj mreže ka Suvom Polju i Čengiću. Takođe, stvoreni su uslovi za postavljanje distributivne mreže i priključenje oko 375 domaćinstava iz Modrana na javni sistem vodosnabdijevanja i ukidanje nehigijenskih privatnih bunara.Vrijednost projekta je 320.000 KM, od čega su sredstva za materijal obezbijeđena iz gradskog budžeta, a građevinske i montažne radove finansiralo gradsko vodovodno preduzeće.

Opširnije...

Nastavak izgradnje kanalizacije za desetak dana

Gradonačelnik Mićo Mićić je sa izvođačima radova - preduzećima „Buk promet“ i „Higra“ potpisao je danas ugovore o nastavku izgradnje sistema za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Bijeljini. U ovoj fazi predviđena je izgradnja još dva kolektora, za šta će biti izdvojeno oko osam miliona konvertibilnih maraka, od kojih su šest i po miliona evra donatorska sredstva holandske Vlade preko programa „ORIO“, a više od milion evra biće izdvojeno iz gradskog budžeta. Na ove iznose ne obračunava se PDV-a jer projekat ima status međunarodnog.

Opširnije...

Javne nabavke

Datum objavljivanja na sajtu: 07. jul 2017. godine.

Na sajt je postavljena dokumentacija o javnoj nabavci reklamnih usluga, koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Gradska voda spremna za stanovnike Modrana

Zdravom i uvijek kontrolisanom vodom za piće, biće snabdjeveno oko 375 domaćinstava u Modranu, a u samom centru Modrana biće postavljena javna česma, rekla je Ivana Stanišić, izvršni direktor tehničkog sektora A.D. “Vodovod i kanalizacija”. 

Opširnije...

Izvod iz zapisnika sa 18. redovne sjednice Skupštine akcionara A. D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina

Datum objavljivanja na sajtu: 29. jun 2017. godine.

Na sajt je postavljen izvod iz zapisnika sa 18. redovne sjednice Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina, koji možete preuzeti u dijelu Skupština akcionara.

Javne nabavke

Datum objavljivanja na sajtu: 12. jun 2017. godine.

Na sajt je postavljena dokumentacija o javnoj nabavci osnovne analize, koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Javne nabavke

Datum objavljivanja na sajtu: 01. jun 2017. godine.

Na sajt je postavljena dokumentacija o javnoj nabavci usluge uređenja dijela terena izvorišta Grmić, koji možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina prvi iz BiH u članstvu Međunarodne asocijacije vodovodnih preduzećau slivu Dunava

Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić i predstavnici A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina Darko Mitrić i Ivana Stanišić danas su u Beču sa predstavnicima Međunarodne asocijacije vodovodnih preduzeća u slivu Dunava (IAWD – International Association of Water Supply Companies in the Danube River Catchment Area) Potpisali protokol o stalnom članstvu "Vodovoda i kanalizacije" u ovom međunarodnom udruženju.

Opširnije...

Javne nabavke

Datum objavljivanja na sajtu: 19. april 2017. godine.

Na sajt je postavljen poziv za dostavu ponuda za nabavku hotelsko ugostiteljskih usluga, koji možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Strana 1 od 12