Informacije o vodosnabdijevanju

Dana, 09. decembra 2016. godine, zbog sanacije kvarova i priključenja novih korisnika na vodovodnu mrežu, vode neće biti u sljedećim mjestima: Bijeljina u ulicama: Svetozara Ćorovića, Mačvanska i Jurija Gagarina, Janja u ulicama Drinska i Hamdije Čemerlića, sa manjim priključnim ulicama, u periodu od 09:00 do 14:30 časova.

Stanje potrošnje

Obrasci za dostavu računa putem elektronske pošte

Korisnik komunalnih usluga ili druga ovlaštena osoba, trebaju da popunjen Obrazac za dostavu računa putem elektronske pošte dostave u A.D."Vodovod i kanalizacija" Bijeljina, ulica Hajduk Stanka broj 20 u Odsjek za javni registar.

 

PDF  Obrazac za dostavu elektronskog računa putem elektronske pošte- Fizička lica

PDF  Obrazac za dostavu elektronskog računa putem elektronske pošte- Pravna lica

Odgovorno upravljanje imovinom

Bijeljinsko preduzeće A.D. “Vodovod i kanalizacija” prezentovala je danas rezultate i izvještaje koje su dobili korištenjem AM – BRM softvera. Sastanak kome su prisustvovali predstavnici Saveza opština i gradova Republike Srpske. Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS), kao i predstavnici Njemačke agencije za razvoj (GIZ) održan je u okviru projekta Asset Mangment (upravljanje imovinom u vodokomunalnom sektoru). - Cilj ove prezentacije je da se Grad Bijeljina upozna sa analizama i strategijama za razvoj usluga u oblasti vodosnabdjevanja i kanalizacije, te da se pokrene diskusija oko prioriteta za kapitalne investicije i mogućnostima za njihovo investiranje.

Opširnije...

Javna nabavka

Na sajt je postavljena Odluka o poništenju odluke o dodjeli ug. postupka polimjeri koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Javna nabavka

Na sajt je postavljena dokumentacija o nabavci hemikalija, koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Odluka o raspisivanju javnog konkursa

Na sajt je postavljena Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova odbora za reviziju A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina.

 

PDF  Javni konkurs za izbor članova odbora za reviziju

Javna nabavka

Na sajt je postavljena dokumentacija o nabavci računara i računarske opreme, koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Javne nabavke

Na sajt je postavljena dokumentacija o nastavku javne nabavke sredstava higijene i napitaka, koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Javne nabavke

Na sajt je postavljena dokumentacija o javnoj nabavci HTZ opreme i radova na popravci oštećenog asfalta, koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Obavještenje o pojeftinjenju vodovodnog priključka

Privremeni Nadzorni odbor “Vodovod i kanalizacija” a.d. Bijeljina je na svojoj osmoj sjednici, održanoj 16. Avgusta ove godine, donio “Odluku o smanjenju cijene izrade vodovodnog priključka za individualne stambene objekte u a.d. “Vodovod i kanalizacija” Bijeljina na iznos od 50% od utvrđene cijene za pojedinačni priključak”. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivaće se do kraja ove kalendarske godine. Razlog za donošenje ove Odluke je značaj potrebe da građani Bijeljine piju zdravu i uvijek kontrolisanu vodu za piće. Pored ove pogodnosti a.d. “Vodovod i kanalizacija” Bijeljina svojim budućim korisnicima i dalje nudi mogućnost plaćanja na rate troškova priključenja na vodovodnu mrežu.

Strana 1 od 9