Informacije o vodosnabdijevanju

Dana, 04. decembra 2017. godine, zbog sanacije kvarova i priključenja novih korisnika na vodovodnu mrežu, vode neće biti u sljedećim mjestima: Janja u ulicama: Bijeljinska, Braće Lazić i Meše Selimovića, Dvorovi u ulici 1. maja, sve ove ulice sa manjim susjednim ulicama u periodu od 09:00 do 14:30 časova.

Podsjećamo naše korisnike da je nastavljen projekat izgradnje gradske kanalizacija a radovi se trenutno izvode u ulicama: Miloša Obilića sa jedne strane, Živojina Mišića i Beogradska sa druge strane, Solunska sa treće i Dimitrija Tucovića, Arsenija Čarnojevića i Svetozara Markovića sa četvrte strane, uz ulice koje se naslanjaju na ove kao što su Cetinjska, 1. decembra, Mitra Trifunovića Uče, da su mogući prekidi u vodosnabdijevanju na ovim lokacijama, o čemu će korisnici biti blagovremeno obavješteni a ova pojava će trajati sve do završetka planiranih radova.

View my balance

Javna nabavka

Datum objavljivanja na sajtu: 04. decembar 2017. godine.

Na sajt je postavljena odluka o poništenju ponovljenog postupka javne nabavke hemikalija za obradu mulja-katjonski flokulant, koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Javna nabavka

Datum objavljivanja na sajtu: 24. novembar 2017. godine.

Na sajt je postavljena dokumentacija o javnoj nabavci liveno željeznih komada, koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Javna nabavka

Datum objavljivanja na sajtu: 13. novembar 2017. godine.

Na sajt je postavljena dokumentacija o javnoj nabavci goriva, koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Javna nabavka

Datum objavljivanja na sajtu: 30. oktobar 2017. godine.

Na sajt je postavljena dokumentacija o javnoj nabavci hlora i bb boca, koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Javna nabavka

Datum objavljivanja na sajtu: 28. septembar 2017. godine.

Na sajt je postavljena dokumentacija o javnoj nabavci popravke oštećenog asfaltnog kolovoza, koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

More Articles...

  1. Javna nabavka
  2. Javna nabavka
  3. Javna nabavka
  4. Oglas o prodaji osnovnih sredstava

Page 1 of 26