Istorijat

A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina je izdvajanjem iz komunalne radne organizacije "4. jul" započelo sa radom kao Javno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina dana 31. jula 1991. godine sa osnovnom djelatnošću eksploatacije, prečišćavanja i distribucije vode.

 

Društvo je u narednom periodu prošlo kroz nekoliko svojinskih transformacija, a po donošenju Odluke o transformaciji osnovnog javnog državnog preduzeća u akcionarsko društvo od 29. decembra 1999. godine započet je proces transformacije u akcionarsko društvo. 
Od jula 2004. godine ovo društvo posluje pod nazivom Akcionarsko društvo "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina.