Obavještenja o javnim nabavkama

 

 

Javne nabavke 2017. godina

 

 Aktivne nabavke:

PDFOdluka o poništenju ponovljenog postupka javne nabavke hemikalija za obradu mulja-katjonski flokulant

PDFNabavka livenih željeznih komada

 PDFNabavka goriva

PDFNabavka hlora i bb boca

PDFNabavka radne mašine - finansijski lizing

PDFNabavka popravka oštećenog asfaltnog kolovoza

PDFNabavka HTZ opreme

PDFNabavka polimjera ponovljeni postupak

PDFNabavka usluge dorada aplikacije

PDFPoziv za dostavu ponuda za izradu Izvještaja

PDFNabavka PE cijevi

PDFNabavka reklamne usluge 

PDFNabavka periodične analize vode 

PDFNabavka osnovna analiza 

PDFNabavka usluge uređenje dijela terena izvorišta Grmić 

PDFNabavka hotelsko ugostiteljskih usluga 

PDFPoziv za dostavu ponuda za nabavku advokatski usluga

PDFNabavka usluge auto prevoza viška materijala i usluge mašinskog iskopa i zatrpavanja rovova

PDFNabavka polimjera 

PDFNabavka vodomjera

PDFNabavka korištenog kombi vozila 

 PDFOdluka o dodjeli ugovora o javnoj nabavci usluge posredovanja, zapošljavanja i osiguranja osoblja Aneks II dio B

PDF Poseban postupak aneks II Usluga zaposljavanja

 

 

Javne nabavke 2016. godina 

 

PDFPoziv za usluge po Pravilniku o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama

PDFOdluka o poništenju odluke o dodjeli ug. postupka polimjeri

PDFOdluka o obustavi javne nabavke sredstava higijene

PDFPoziv za usluge iz Aneksa II dio B ZJN

PDFForma realizacije ugovora

PDFForma realizacije ugovora u 2016.

PDFPraćenje realizacije ugovora u 2015 godini

Plan nabavke:

PDFDinamika plana nabavki za 2017

PDFOdluke o pokretanju postupaka

Aktivne nabavke:

PDFOpšte obavještenje o nabavci za projekat proširenja kanalizacione mreže

PDFNabavka revolving kredita

PDFNabavka hemikalija

PDFNabavka računara i računarske opreme

PDFNabavka sredstava higijene i napitaka

PDFNabavka radova popravka oštećenog asfalta

PDFNabavka HTZ opreme

PDFNabavka eksterna revizija 2016

 

PDFNabavka građevinskog materijala 

PDFOP-Nabavka goriva

PDFIzmjenjena tenderska dokumentacija za  nabavku flokulanta

 

PDFNabavka kancelarijskog materijala

PDFNabavka šljunka i pijeska

PDFNabavka flokulanata

 PDFNabavka hotelskih i restoranskih usluga

PDFNabavka reklamnih usluga i usluge marketinga

PDFIzmjena poziva za advokate

PDFPoseban postupak advokati

PDFIzvještaj provedenih nabavki

PDFObrazac izjava po novom ZJN

 

Završene:

PDFOdluke o dodjeli ugovora 2016

PDFNabavka rezervnih dijelova vodomjera

PDFNabavka vodomjera

PDFPP - nabavka usluge periodične analize vode

PDFPP - nabavka usluge osnovne analize vode

PDFOdluke o dodjeli ugovora

PDFObavještenje o nabavci robe broj 450-1-1-1-12/14

PDFDokumentacija za nabavku robe broj 450-1-1-1-12/14

PDFKZ- Nabavka usluge sertifikacije ISO 9001:2008 i resertifikacije ISO 14001:2004

PDFJavna nabavka tečnog hlora sa uslugom baždarenja boca

PDFDodaci KZ tender - izjave

PDFKZ - Nabavka šljunka i pijeska

PDFTenderska dokumentacija za gorivo

PDFNabavka bankarske usluge - revolving kredit

PDFNabavka usluge revizije finansijskih izvještaja za 2015 god.

PDFKZ - Nabavka vozila

PDFKZ - Nabavka hemikalija

PDFKZ - Nabavka osnovne analize vode - ponovljena

PDFKZ - Nabavka radova popravke oštećenog asfaltnog kolovoza

PDFKZ - Nabavka zaštitne opreme na radu (HTZ)

PDFKZ - Nabavka usluge periodične analize vode

PDFKZ - Nabavka usluge periodične analize vode

 

PDFKZ - Nabavka usluge osnovne analize vode