Najčešća pitanja

U slučaju pucanja cijevi da li sam dužan platiti kompletan račun za vodu?
Da, ako se pucanje cijevi desilo poslije Vašeg vodomjera. Sva registrovana potrošnja na vodomjeru, bez obzira kako je utrošena, mora se platiti, jer na tako registrovanu potrošnju A.D. "Vodovod i kanalizacija" plaća vodne doprinose i PDV.

Da li moram platiti vodu koja iscuri u šahtu kod vodomjera?
Da ako voda curi poslije vodomjera. U slučaju da propušta spoj prije vodomjera ta Vam se količina vode ne zaračunava. Bez obzira da li curi prije ili poslije vodomjera molimo Vas da takve kvarove prijavite našoj dežurnoj službi jer je to u našem i Vašem interesu.

Ko je dužan zaštiti vodomjer od smrzavanja?
U hladnim danima kada se temperatura spušta ispod nule, svaki potrošač je dužan da zaštiti svoj vodomjer od smrzavanja (stiropol, stare krpe, slama, karton itd.) na taj način da naš radnik može to jednostavno skloniti i očitati stanje na vodomjeru.

Da li je voda ispravna za piće?
Da. Mi redovno kontrolišemo i provjeravamo stanje i kvalitet vode. U slučaju neispravnosti vode bićete na vrijeme obavješteni preko sredstava javnog inforimsanja i naše internet stranice.