O nama

A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina danas funkcioniše kao savremeno društvo sa stalnom tendencijom ka usavršavanju i proširenju naše osnovne djelatnosti.
Sa okončanjem procesa privatizacije struktura akcijskog kapitala društva je sljedeća:

  • Opština Bijeljina – 65%
  • PREF RS A.D. Banja Luka – 10 %
  • Fond za restituciju RS A.D. Banja Luka – 5%
  • Ostali akcionari – 20%

 

U prethodnih nekoliko godina broj zaposlenih, a naročito lica sa visokom stručnom spremom, se povećao što je evidentno podiglo na viši nivo kvalitet, profesionalnost i stručnost u obavljanju registrovane djelatnosti. Trenutno zapošljavamo 197 radnika.
Sa posljednjim uvećanjem osnovnog kapitala društva isti danas iznosi 10.009.225,00 KM, a godišnji prihod za 2011. godinu je oko 6.900.000,00 KM.
Društvo je uspjelo da od vodovodnog sistema koji je do 1992. godine snabdijevao oko 30 000 stanovnika sagradi sistem koji snabdijeva oko tri puta veći broj stanovnika koristeći se isključivo sopstvenim kadrovima i raspoloživim sredstvima.