Javna nabavka

Datum objavljivanja na sajtu: 28. septembar 2017. godine.

Na sajt je postavljena dokumentacija o javnoj nabavci popravke oštećenog asfaltnog kolovoza, koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Javna nabavka

Datum objavljivanja na sajtu: 27. septembar 2017. godine.

Na sajt je postavljena dokumentacija o javnoj nabavci radne mašine - finansijski lizing, koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Javna nabavka

Datum objavljivanja na sajtu: 25. septembar 2017. godine.

Na sajt je postavljena dokumentacija o javnoj nabavci HTZ opreme, koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Oglas o ponovnoj prodaji osnovnih sredstava

Na sajt je postavljen oglas o ponovnoj prodaji osnovnih sredstava STEYER koji možete preuzeti ovde.

 

PDF  Oglas o ponovnoj prodaji osnovnih sredstava STEYER

Javna nabavka

Datum objavljivanja na sajtu: 29. avgust 2017. godine.

Na sajt je postavljena dokumentacija o javnoj nabavci polimjera ponovljeni postupak, koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Strana 1 od 28