Javna nabavka

Datum objavljivanja na sajtu: 04. decembar 2017. godine.

Na sajt je postavljena odluka o poništenju ponovljenog postupka javne nabavke hemikalija za obradu mulja-katjonski flokulant, koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Javna nabavka

Datum objavljivanja na sajtu: 24. novembar 2017. godine.

Na sajt je postavljena dokumentacija o javnoj nabavci liveno željeznih komada, koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Javna nabavka

Datum objavljivanja na sajtu: 13. novembar 2017. godine.

Na sajt je postavljena dokumentacija o javnoj nabavci goriva, koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Javna nabavka

Datum objavljivanja na sajtu: 30. oktobar 2017. godine.

Na sajt je postavljena dokumentacija o javnoj nabavci hlora i bb boca, koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Javna nabavka

Datum objavljivanja na sajtu: 28. septembar 2017. godine.

Na sajt je postavljena dokumentacija o javnoj nabavci popravke oštećenog asfaltnog kolovoza, koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Strana 1 od 29