Skupština akcionara A.D.

Dokumenti za Skupštinu akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina

Attachments:
Access this URL (http://bnvodovod.com/attachments/article/77/Izvod iz zapisnika sa 18. redovne SA.PDF)Izvod iz zapisnika[Izvod iz zapisnika sa 18. redovne sjednice Skupštine akcionara A. D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina ]0.3 kB
Access this URL (http://bnvodovod.com/attachments/article/77/Odluke sa 18. redovne sjednice Skupštine akcionara A. D. .PDF)Odluke[Odluke sa 18. redovne sjednice Skupštine akcionara A. D."Vodovod i kanalizacija" Bijeljina]0.3 kB
Access this URL (http://bnvodovod.com/attachments/article/77/izvod_iz_zapisnika_5_vanredna_sjednica.pdf)Izvod iz zapisnika[Izvod iz zapisnika sa 5. vanredne sjednice Skupštine akcionara A. D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina]0.3 kB
Access this URL (http://www.bnvodovod.com/attachments/article/77/Odluke_sa_5_vanredne_sjednice.rar)Odluke[Odluke sa 5. vanredne sjednice Skupštine akcionara A. D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina]0.3 kB
Download this file (Materijal_sa_5_vanredne_sjednice.rar)Materijal[Materijal za 5. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina ]593 kB
Download this file (5_vanredna_sjednica.PDF)5. vanredna sjednica[Odluka o sazivanju 5. vanredne sjednice Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina]960 kB
Access this URL (http://www.bnvodovod.com/attachments/article/77/Izvod_iz_zapisnika_sa_17._SA.pdf)Izvod iz zapisnika [Izvod iz zapisnika sa 17. redovne sjednice Skupštine akcionara A. D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina]3932 kB
Access this URL (http://www.bnvodovod.com/attachments/article/77/Odluke_sa_17_redovne_SA.rar)Odluke[Odluke sa 17. redovne sjednice Skupštine akcionara A. D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina]8777 kB
Download this file (Obavjestenje o drugom terminu 17. redovne sjednice SA.pdf)Obavještenje o drugom terminu[Obavještenje o drugom terminu 17. redovne sjednice Skupštine akcionara A. D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina]136 kB
Download this file (Materijal za 17 sjednicu Skupstine akcionara.rar)Materijal[Materijal za 17. redovnu sjednicu Skupštine akcionara A. D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina]4882 kB
Download this file (Odluka o sazivanju 17. redovne sjednice SA.pdf)17. redovna sjednica[Odluka o sazivanju 17. redovne sjednice Skupštine akcionara A. D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina]116 kB
Download this file (Izvod iz zapisnika sa 4 vanredne sjednice SA.pdf)Izvod iz zapisnika[Izvod iz zapisnika sa 4. vanredne sjednice Skupštine akcionara A. D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina]3203 kB
Download this file (Odluke_sa_4_vanredne_sjednice_SA.rar)Odluke[Odluke sa 4. vanredne sjednice Skupštine akcionara A. D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina]4682 kB
Download this file (Materijal za 4. vanrednu S.A.rar)Materijal[Materijal za 4. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina]453 kB
Download this file (Odluka o sazivanju 4. vanredne sjednice SA.pdf)4. vanredna sjednica[Odluka o sazivanju 4. vanredne sjednice Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina]107 kB
Download this file (Izvod iz 16. sjednice SA.pdf)Izvod iz zapisnika[Izvod iz zapisnika sa 16. redovne sjednice Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina]3801 kB
Download this file (Usvojene Odluke sa 16. redovne sjednice Skupstine akcionara.pdf)Usvojene odluke[Usvojene odluke sa 16. redovne sjednice Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina]3622 kB
Download this file (Materijal_za_16_redovnu_sjednicu_SA.rar)Materijal[Materijal za 16. redovnu sjednicu Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina]15926 kB
Download this file (Odluka_o_sazivanju_16_redovne_sjednice_SA.doc)16. redovna sjednica[Odluka o sazivanju 16. redovne sjednice Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina]109 kB
Download this file (Odluke 15. sjednica.pdf)Usvojene odluke[Usvojene odluke sa 15. redovne sjednice Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina]4606 kB
Download this file (Materijal_za_15._redovnu_sjednicu_SA.rar)Materijal[Materijal za 15. redovnu sjednicu Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina]6711 kB
Download this file (Odluka_o_sazivanju_15_ redovne_sjednice_SA.doc)15. redovna sjednica[Odluka o sazivanju 15. redovne sjednice Skupštine akcionara A.D. ]108 kB
Download this file (Odluke sa 14. redovne sjednice SA.rar)Odluke[Odluke sa 14. redovne sjednice Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina]355 kB
Download this file (Materijal 14. sjednica SA.rar)Materijal[Materijal za 14. redovnu sjednicu Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina]1761 kB
Download this file (Odluka o sazivanju 14. redovne sjednice SA.pdf)14. redovna sjednica[Odluka o sazivanju 14. redovne sjednice Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina]104 kB
Download this file (izvod_zapisnik_3_vanredna_sjednica_sa_prijedlog.pdf)Prijedlog izvoda iz zapisnika[Prijedlog Izvoda iz zapisnika sa 3. vanredne sjednice Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina]1792 kB
Download this file (Odluke 3. sjednica.pdf)Usvojene odluke[Usvojene odluke sa 3. vanredne sjednice Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina]5900 kB
Download this file (Materijal 3 vanredna sjednica Skupstine akcionara.rar)Materijal[Materijal za 3. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina]1957 kB
Download this file (odluka_o_sazivanju_3_vanredne_sjednice SA.pdf)3. vanredna sjednica[Odluka o sazivanju 3. vanredne sjednice Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina]102 kB
Download this file (Prijedlog izvoda iz zapisnika 13. sjednica.pdf)Prijedlog Izvoda iz zapisnika[Prijedlog Izvoda iz zapisnika sa 13. redovne sjednice Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina]1777 kB
Download this file (Odluke 13. sjednica.pdf)Usvojene odluke[Usvojene odluke sa 13. redovne sjednice Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina]3195 kB
Download this file (Obavjestenje o drugom terminu 13. redovne sjednice SA.pdf)13. redovna sjednica drugi termin[Obavjestenje o drugom terminu 13. redovne sjednice Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina]102 kB
Download this file (Materijali za 13 sjednicu Skupstine akcionara.rar)Materijal[Materijal za 13. redovnu sjednicu Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina]6229 kB
Download this file (Odluka_o_sazivanju_13_redovne_sjednice_SA_(godisnja_sjednica).doc)13. redovna sjednica[Odluka o sazivanju 13. redovne sjednice Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina (godišnja sjednica)]106 kB
Download this file (Izvod iz zapisnika.pdf)Izvod iz zapisnika[Izvod iz zapisnika sa 2. vanredne sjednice Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina]2384 kB
Download this file (Odluke.pdf)Odluke[Odluke sa 2. vanredne sjednice Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina]2273 kB
Download this file (2_vanredna_sjednica.rar)Materijal[Materijal za 2. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina]1593 kB
Download this file (2_vanredna_sjednica.pdf)2. vanredna sjednica[Odluka o sazivanju 2. vanredne sjednice Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina]101 kB
Download this file (djelimicni_zapisnik_od_notara.pdf)Djelimični zapisnik od notara[Djelimični zapisnik od notara sa 12. redovne sjednice Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina]2798 kB
Download this file (izvod_iz_zapisnika_12_sjednica_sa.pdf)Izvod iz zapisnika[Izvod iz zapisnika sa 12. redovne sjednice Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina]2254 kB
Download this file (usvojene_odluke_12_sjednica_sa.pdf)Usvojene odluke[Usvojene odluke sa 12. redovne sjednice Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina]6400 kB
Download this file (12_sjednica_sa.pdf)12. redovna sjednica[Odluka o sazivanju 12. redovne sjednice Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina]107 kB
Download this file (izmjena_11_sjednica.pdf)Odluka o izmjeni i dopuni[Odluka o izmjeni i dopuni odluke o sazivanju 11. redovne sjednice Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina broj NO-1638/10 od 12. maja 2010. godine]84 kB
Download this file (11_redovna_sjednica_skupstine_akcionara.pdf)11. redovna sjednica[Odluka o sazivanju 11. redovne sjednice Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina]148 kB