Laboratorija

Voda prekriva 3/4 zemljine površine, od toga oko 97,2% su slane vode (mora i okeani), oko 2% led, a samo 0,8% čine površinske i podzemne slatke vode. Snabdijevanje stanovništva ispravnom vodom za piće je jedan od osnovnih preduslova dobrog zdravlja, a pravo na vodu za piće je jedno od osnovnih ljudskih prava.  Zbog toga se sve više  posvjećuje pažnja ispitivanju  sastava vode, odnosno ona mora imati takve fizičko-hemijske i sanitarne karakteristike, koje će pružiti maksimalnu zdravstvenu bezbijednost njenim korisnicima.

laboratorija

 

Laboratorija AD “Vodovod i kanalizacija” je prostorno, kadrovski i tehnički  opremljena za vršenje kontrole higijenske ispravnosti vode za piće. U laboratoriji se svakodnevno vrši osnovna fizičko-hemijska i mikrobiološka analiza uzoraka sirove vode i uzoraka hlorisane vode iz vodovodne mreže. Pored interne kontrole javnu zdravstvenu kontrolu vrše javne zdravstvene ustanove ovlaštene od strane Ministarstva zdravlja. Broj analiza i parametara vrši se u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće "Sl. gl. RS", broj 40/03.
Rezultati svih analiza pokazuju da je voda za piće iz gradskog vodovodnog sistema higijenski ispravna, odnosno da zadovoljava sve propise Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl. gl. RS", broj 40/03)