Informacije o vodosnabdijevanju

Dana, 24. oktobra 2017. godine, zbog sanacije kvarova i priključenja novih korisnika na vodovodnu mrežu, vode neće biti u sljedećim mjestima: Janja u ulicama: Drinska i Salke Bajrića i Glogovac u periodu od 09:00 do 14:30 časova.

Podsjećamo naše korisnike da je nastavljen projekat izgradnje gradske kanalizacija a radovi se trenutno izvode u ulicama: Srpske vojske i Solunska. Skrećemo pažnju potrošačima koji žive u ovim ali i u susjednim ulicama (Potporučnika Smajića, Bogdana Žerajića, Đure Jakšića, Đure Daničića, Prebilovačka, Studenička, Dimitrija Tucovića i Sarajevska) da su mogući prekidi u vodosnabdijevanju na ovim lokacijama, o čemu će korisnici biti blagovremeno obavješteni a ova pojava će trajati sve do završetka planiranih radova.

Stanje potrošnje

Dostava računa na e-mail

Izvod iz zapisnika sa 18. redovne sjednice Skupštine akcionara A. D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina

Datum objavljivanja na sajtu: 29. jun 2017. godine.

Na sajt je postavljen izvod iz zapisnika sa 18. redovne sjednice Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina, koji možete preuzeti u dijelu Skupština akcionara.

Javne nabavke

Datum objavljivanja na sajtu: 12. jun 2017. godine.

Na sajt je postavljena dokumentacija o javnoj nabavci osnovne analize, koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Javne nabavke

Datum objavljivanja na sajtu: 01. jun 2017. godine.

Na sajt je postavljena dokumentacija o javnoj nabavci usluge uređenja dijela terena izvorišta Grmić, koji možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina prvi iz BiH u članstvu Međunarodne asocijacije vodovodnih preduzećau slivu Dunava

Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić i predstavnici A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina Darko Mitrić i Ivana Stanišić danas su u Beču sa predstavnicima Međunarodne asocijacije vodovodnih preduzeća u slivu Dunava (IAWD – International Association of Water Supply Companies in the Danube River Catchment Area) Potpisali protokol o stalnom članstvu "Vodovoda i kanalizacije" u ovom međunarodnom udruženju.

Opširnije...

Javne nabavke

Datum objavljivanja na sajtu: 19. april 2017. godine.

Na sajt je postavljen poziv za dostavu ponuda za nabavku hotelsko ugostiteljskih usluga, koji možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Javne nabavke

Datum objavljivanja na sajtu: 18. april 2017. godine.

Na sajt je postavljen poziv za dostavu ponuda za nabavku advokatskih usluga, koji možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Javne nabavke

Datum objavljivanja na sajtu: 06. april 2017. godine.

Na sajt je postavljena dokumentacija o javnoj nabavci usluge auto prevoza viška materijala i usluge mašinskog iskopa i zatrpavanja rovova, koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Javne nabavke

Datum objavljivanja na sajtu: 05. april 2017. godine.

Na sajt je postavljena dokumentacija o javnoj nabavci polimjera i vodomjera, koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Javne nabavke

Datum objavljivanja na sajtu: 04. april 2017. godine.

Na sajt je postavljena dokumentacija o javnoj nabavci korištenog kombi vozila, koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Izvod iz zapisnika sa 5. vandredne sjednice Skupštine akcionara

Datum objavljivanja na sajtu: 28. mart 2017. godine.

Na sajt je postavljen izvod iz zapisnika sa 5. vanredne sjednice Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina, koje možete preuzeti u dijelu Skupština akcionara.