Informacije o vodosnabdijevanju

Dana, 24. oktobra 2017. godine, zbog sanacije kvarova i priključenja novih korisnika na vodovodnu mrežu, vode neće biti u sljedećim mjestima: Janja u ulicama: Drinska i Salke Bajrića i Glogovac u periodu od 09:00 do 14:30 časova.

Podsjećamo naše korisnike da je nastavljen projekat izgradnje gradske kanalizacija a radovi se trenutno izvode u ulicama: Srpske vojske i Solunska. Skrećemo pažnju potrošačima koji žive u ovim ali i u susjednim ulicama (Potporučnika Smajića, Bogdana Žerajića, Đure Jakšića, Đure Daničića, Prebilovačka, Studenička, Dimitrija Tucovića i Sarajevska) da su mogući prekidi u vodosnabdijevanju na ovim lokacijama, o čemu će korisnici biti blagovremeno obavješteni a ova pojava će trajati sve do završetka planiranih radova.

Stanje potrošnje

Dostava računa na e-mail

Javne nabavke

Na sajt je postavljena dokumentacija o javnoj nabavci HTZ opreme i radova na popravci oštećenog asfalta, koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Obavještenje o pojeftinjenju vodovodnog priključka

Privremeni Nadzorni odbor “Vodovod i kanalizacija” a.d. Bijeljina je na svojoj osmoj sjednici, održanoj 16. Avgusta ove godine, donio “Odluku o smanjenju cijene izrade vodovodnog priključka za individualne stambene objekte u a.d. “Vodovod i kanalizacija” Bijeljina na iznos od 50% od utvrđene cijene za pojedinačni priključak”. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivaće se do kraja ove kalendarske godine. Razlog za donošenje ove Odluke je značaj potrebe da građani Bijeljine piju zdravu i uvijek kontrolisanu vodu za piće. Pored ove pogodnosti a.d. “Vodovod i kanalizacija” Bijeljina svojim budućim korisnicima i dalje nudi mogućnost plaćanja na rate troškova priključenja na vodovodnu mrežu.

Javne nabavke

Na sajt je postavljena dokumentacija o dodjelama ugovora za 2016. godinu koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Javne nabavke

Na sajt je postavljena dokumentacija za nabavku eksterne revizije za 2016. godinu koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Javne nabavke

Na sajt je postavljena dokumentacija za nabavku građevinskog materijala koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Javne nabavke

Na sajt je postavljena dokumentacija za nabavku goriva koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Proširenje vodovodne mreže u Puharama

U naselju Puhare u Pučilama na upotrebu je predana linija vodovoda sa priključcima za desetak domaćinstava. Radovi su bili vrijedni oko 9.000 konvertibilnih maraka, a izgradnju su sa dvadeset odsto vrijednosti finansirali stanovnici ovog naselja, dok je iz gradskog budžeta obezbjeđeno 80 odsto sredstava.

Opširnije...

Izmjenjena tenderska dokumentacija za nabavku flokulanta

Na sajt je postavljena dokumentacija o Izmjenjeni tenderske dokumentacije za  nabavku flokulanta koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Izvod iz zapisnika sa 17. Skupštine akcionara

Datum objavljivanja na sajtu: 18. jul 2016. godine.

Na sajt je postavljen izvod iz zapisnika sa 17. Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina, koje možete preuzeti u dijelu Skupština akcionara.