Informacije o vodosnabdijevanju

Dana, 04. decembra 2017. godine, zbog sanacije kvarova i priključenja novih korisnika na vodovodnu mrežu, vode neće biti u sljedećim mjestima: Janja u ulicama: Bijeljinska, Braće Lazić i Meše Selimovića, Dvorovi u ulici 1. maja, sve ove ulice sa manjim susjednim ulicama u periodu od 09:00 do 14:30 časova.

Podsjećamo naše korisnike da je nastavljen projekat izgradnje gradske kanalizacija a radovi se trenutno izvode u ulicama: Miloša Obilića sa jedne strane, Živojina Mišića i Beogradska sa druge strane, Solunska sa treće i Dimitrija Tucovića, Arsenija Čarnojevića i Svetozara Markovića sa četvrte strane, uz ulice koje se naslanjaju na ove kao što su Cetinjska, 1. decembra, Mitra Trifunovića Uče, da su mogući prekidi u vodosnabdijevanju na ovim lokacijama, o čemu će korisnici biti blagovremeno obavješteni a ova pojava će trajati sve do završetka planiranih radova.

Stanje potrošnje

Dostava računa na e-mail

Javna nabavka

Na sajt je postavljena dokumentacija o nabavci hemikalija, koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Odluka o raspisivanju javnog konkursa

Na sajt je postavljena Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova odbora za reviziju A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina.

 

PDF  Javni konkurs za izbor članova odbora za reviziju

Javna nabavka

Na sajt je postavljena dokumentacija o nabavci računara i računarske opreme, koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Javne nabavke

Na sajt je postavljena dokumentacija o nastavku javne nabavke sredstava higijene i napitaka, koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Javne nabavke

Na sajt je postavljena dokumentacija o javnoj nabavci HTZ opreme i radova na popravci oštećenog asfalta, koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Obavještenje o pojeftinjenju vodovodnog priključka

Privremeni Nadzorni odbor “Vodovod i kanalizacija” a.d. Bijeljina je na svojoj osmoj sjednici, održanoj 16. Avgusta ove godine, donio “Odluku o smanjenju cijene izrade vodovodnog priključka za individualne stambene objekte u a.d. “Vodovod i kanalizacija” Bijeljina na iznos od 50% od utvrđene cijene za pojedinačni priključak”. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivaće se do kraja ove kalendarske godine. Razlog za donošenje ove Odluke je značaj potrebe da građani Bijeljine piju zdravu i uvijek kontrolisanu vodu za piće. Pored ove pogodnosti a.d. “Vodovod i kanalizacija” Bijeljina svojim budućim korisnicima i dalje nudi mogućnost plaćanja na rate troškova priključenja na vodovodnu mrežu.

Javne nabavke

Na sajt je postavljena dokumentacija o dodjelama ugovora za 2016. godinu koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Javne nabavke

Na sajt je postavljena dokumentacija za nabavku eksterne revizije za 2016. godinu koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Javne nabavke

Na sajt je postavljena dokumentacija za nabavku građevinskog materijala koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.