Informacije o vodosnabdijevanju

Dana, 04. decembra 2017. godine, zbog sanacije kvarova i priključenja novih korisnika na vodovodnu mrežu, vode neće biti u sljedećim mjestima: Janja u ulicama: Bijeljinska, Braće Lazić i Meše Selimovića, Dvorovi u ulici 1. maja, sve ove ulice sa manjim susjednim ulicama u periodu od 09:00 do 14:30 časova.

Podsjećamo naše korisnike da je nastavljen projekat izgradnje gradske kanalizacija a radovi se trenutno izvode u ulicama: Miloša Obilića sa jedne strane, Živojina Mišića i Beogradska sa druge strane, Solunska sa treće i Dimitrija Tucovića, Arsenija Čarnojevića i Svetozara Markovića sa četvrte strane, uz ulice koje se naslanjaju na ove kao što su Cetinjska, 1. decembra, Mitra Trifunovića Uče, da su mogući prekidi u vodosnabdijevanju na ovim lokacijama, o čemu će korisnici biti blagovremeno obavješteni a ova pojava će trajati sve do završetka planiranih radova.

Stanje potrošnje

Dostava računa na e-mail

Javne nabavke

Na sajt je postavljena dokumentacija za nabavku goriva koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Proširenje vodovodne mreže u Puharama

U naselju Puhare u Pučilama na upotrebu je predana linija vodovoda sa priključcima za desetak domaćinstava. Radovi su bili vrijedni oko 9.000 konvertibilnih maraka, a izgradnju su sa dvadeset odsto vrijednosti finansirali stanovnici ovog naselja, dok je iz gradskog budžeta obezbjeđeno 80 odsto sredstava.

Opširnije...

Izmjenjena tenderska dokumentacija za nabavku flokulanta

Na sajt je postavljena dokumentacija o Izmjenjeni tenderske dokumentacije za  nabavku flokulanta koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Izvod iz zapisnika sa 17. Skupštine akcionara

Datum objavljivanja na sajtu: 18. jul 2016. godine.

Na sajt je postavljen izvod iz zapisnika sa 17. Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina, koje možete preuzeti u dijelu Skupština akcionara.

Javne nabavke

Na sajt je postavljena Odluka o obustavi javne nabavke sredstava higijene koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Odluke sa 17. redovne Skupštine akcionara

Datum objavljivanja na sajtu: 07. jul 2016. godine.

Na sajt je postavljen materijal o odlukama sa 17. redovne sjednice Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina koje možete preuzeti u dijelu Skupština akcionara.

Javne nabavke

Na sajt je postavljena dokumentacija za nabavku sredstava higijene i napitaka koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Javne nabavke

Na sajt je postavljen poziv za usluge iz Aneksa II dio B ZJN koji možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Obavještenje o promjeni termina održavanja 17. redovne sjednice Skupštine akcionara

17. (sedamnaesta) redovna sjednica Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina se neće održati 14. juna 2016. godine nego 21. juna 2016. godine sa početkom u 12:00 časova. 

Obavještenje

Javne nabavke

Na sajt je postavljena dokumentacija za nabavku vodomjera, nabavku flokulanata i nabavku rezervnih dijelova za vodomjere koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.