Informacije o vodosnabdijevanju

Dana, 24. oktobra 2017. godine, zbog sanacije kvarova i priključenja novih korisnika na vodovodnu mrežu, vode neće biti u sljedećim mjestima: Janja u ulicama: Drinska i Salke Bajrića i Glogovac u periodu od 09:00 do 14:30 časova.

Podsjećamo naše korisnike da je nastavljen projekat izgradnje gradske kanalizacija a radovi se trenutno izvode u ulicama: Srpske vojske i Solunska. Skrećemo pažnju potrošačima koji žive u ovim ali i u susjednim ulicama (Potporučnika Smajića, Bogdana Žerajića, Đure Jakšića, Đure Daničića, Prebilovačka, Studenička, Dimitrija Tucovića i Sarajevska) da su mogući prekidi u vodosnabdijevanju na ovim lokacijama, o čemu će korisnici biti blagovremeno obavješteni a ova pojava će trajati sve do završetka planiranih radova.

Stanje potrošnje

Dostava računa na e-mail

Javne nabavke

Na sajt je postavljena Odluka o obustavi javne nabavke sredstava higijene koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Odluke sa 17. redovne Skupštine akcionara

Datum objavljivanja na sajtu: 07. jul 2016. godine.

Na sajt je postavljen materijal o odlukama sa 17. redovne sjednice Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina koje možete preuzeti u dijelu Skupština akcionara.

Javne nabavke

Na sajt je postavljena dokumentacija za nabavku sredstava higijene i napitaka koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Javne nabavke

Na sajt je postavljen poziv za usluge iz Aneksa II dio B ZJN koji možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Obavještenje o promjeni termina održavanja 17. redovne sjednice Skupštine akcionara

17. (sedamnaesta) redovna sjednica Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina se neće održati 14. juna 2016. godine nego 21. juna 2016. godine sa početkom u 12:00 časova. 

Obavještenje

Javne nabavke

Na sajt je postavljena dokumentacija za nabavku vodomjera, nabavku flokulanata i nabavku rezervnih dijelova za vodomjere koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Obavještenje

Poštovani potrošači, 
Obavještavamo vas da je u toku redovna zamjena vodomjera u naselju Patkovača. Ukoliko ne budete prisutni prilikom zamjene vodomjera, u poštanskom sandučetu će vas čekati pismeno obavještenje o izvršenoj zamjeni sa informacijom kako možete izvršiti uvid u stanje na zamijenjenom vodomjeru ukoliko to želite.

Datum objavljivanja: 23.05.2016. god.

Materijal za 17. redovnu sjednicu SA

Datum objavljivanja na sajtu: 17. maj 2016. godine.

Na sajt je postavljen materijal za 17. redovnu sjednicu Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina koje možete preuzeti u dijelu Skupština akcionara.

Odluka o sazivanju 17. redovne sjednice SA

Datum objavljivanja na sajtu: 11. maj 2016. godine.

Na sajt je postavljena Odluka o sazivanju 17. redovne sjednice Skupštine akcionara A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina koje možete preuzeti u dijelu Skupština akcionara.